Friday, January 4, 2013

Subjek bagi Pelajar Pra-PISMP Pendidikan Khas di Institut Pendidikan Guru

Sedikit pencerahan dan maklumat untuk pelajar baharu yang berminat untuk mengambil Pendidikan Khas di Institut Pendidikan Guru.

Terdapat beberapa subjek yang perlu diambil bagi setiap pelajar Pendidikan Khas Pra Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP), bergantung kepada tahun pengambilan dan pengkhususan tertentu.

Bagi kos Pendidikan Khas masalah Pendengaran dan Penglihatan, dua kos ini hanya terdapat di Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ilmu Khas, Cheras. Khabar angin mengatakan bahawa dua kos ini akan dibuka di IPG Kampus Perempuan Melaka namun perkara ini belum disahkan lagi.

Berikut merupakan subjek yang perlu diambil oleh pelajar kos Pendidikan Khas sepanjang menjalani setahun setengah pelajar asasi ataupun Pra-PISMP Ambilan Jun 2011 :

Semester 1

Pendidikan Khas Masalah Pemulihan

 • Bahasa Melayu 
 1. Sejarah Bahasa Melayu
 2. Fonetik dan Fonologi
 • Bahasa Inggeris
 1. Bahasa Inggeris Teras
 2. Reading and Writing (RW)
 3. Oral and Aural (OA)
 • Matematik
 1. Matematik Asas
 2. Matematik Akademik 3
 • Pendidikan Seni Visual
 • Kemahiran Belajar
 • Teknologi Maklumat
Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

 • Bahasa Melayu 
 1. Sejarah Bahasa Melayu
 2. Fonetik dan Fonologi
 • Bahasa Inggeris
 1. Bahasa Inggeris Teras
 2. Reading and Writing (RW)
 3. Oral and Aural (OA)
 • Matematik
 1. Matematik Asas
 2. Matematik Akademik 3
 • Pendidikan Seni Visual
 • Kemahiran Belajar
 • Teknologi Maklumat
Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

 • Bahasa Melayu 
 1. Sejarah Bahasa Melayu
 2. Fonetik dan Fonologi
 • Bahasa Inggeris
 1. Bahasa Inggeris Teras
 2. Reading and Writing (RW)
 3. Oral and Aural (OA)
 • Matematik
 1. Matematik Asas
 2. Matematik Akademik 3
 • Pendidikan Jasmani
 1. Gimnastik Artistik
 2. Pendidikan Jasmani Teras
 • Kemahiran Belajar
 • Teknologi Maklumat
Semester 2

Pendidikan Khas Masalah Pemulihan

 • Bahasa Melayu 
 1. Bahasa Melayu Kontekstual
 2. Bahasa Melayu Morfologi
 3. Bahasa Melayu Kesenian, Kebudayaan dan Kesusateraan
 • Bahasa Inggeris
 1. Bahasa Inggeris Teras
 2. Reading and Writing (RW)
 3. Oral and Aural (OA)
 • Matematik
 1. Matematik Asas
 2. Matematik Akademik 3
 • Pendidikan Seni Visual
 • Kemahiran Berfikir
 • Pendidikan Jasmani Teras
 • Teknologi Maklumat
Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

 • Bahasa Melayu
 1. Bahasa Melayu Kontekstual
 2. Bahasa Melayu Morfologi
 3. Bahasa Melayu Kesenian, Kebudayaan dan Kesusateraan
  • Bahasa Inggeris
  1. Bahasa Inggeris Teras
  2. Reading and Writing (RW)
  3. Oral and Aural (OA)
  • Matematik
  1. Matematik Asas
  2. Matematik Akademik 3
  • Pendidikan Seni Visual
  • Kemahiran Berfikir
  • Pendidikan Jasmani Teras
  • Teknologi Maklumat
  Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

  • Bahasa Melayu 
  1. Bahasa Melayu Kontekstual
  2. Bahasa Melayu Morfologi
  3. Bahasa Melayu Kesenian, Kebudayaan dan Kesusateraan
   • Bahasa Inggeris
   1. Bahasa Inggeris Teras
   2. Reading and Writing (RW)
   3. Oral and Aural (OA)
   • Matematik
   1. Matematik Asas
   2. Matematik Akademik 3
   • Pendidikan Jasmani
   1. Pendidikan Jasmani Teras
   2. Olahraga
   • Kemahiran Berfikir
   • Teknologi Maklumat
   Semester 3

   Pendidikan Khas Masalah Pemulihan

   • Bahasa Melayu 
   1. Bahasa Melayu Kontekstual
   2. Bahasa Melayu Sistem Ejaan 
   3. Bahasa Melayu Komunikasi Bertulis
   • Bahasa Inggeris
   1. Bahasa Inggeris Teras
   2. Reading and Writing (RW)
   3. Oral and Aural (OA)
   • Matematik
   1. Matematik Asas
   2. Matematik Akademik 3
   • Pendidikan Seni Visual
   • Kemahiran Kecerdasan Emosi
   • Pengantar Pendidikan
   Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

   • Bahasa Melayu 
   1. Bahasa Melayu Kontekstual
   2. Bahasa Melayu Sistem Ejaan 
   3. Bahasa Melayu Komunikasi Bertulis
   • Bahasa Inggeris
   1. Bahasa Inggeris Teras
   2. Reading and Writing (RW)
   3. Oral and Aural (OA)
   • Matematik
   1. Matematik Asas
   2. Matematik Akademik 3
   • Pendidikan Seni Visual
   • Kemahiran Kecerdasan Emosi
   • Pengantar Pendidikan
   Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

   • Bahasa Melayu 
   1. Bahasa Melayu Kontekstual
   2. Bahasa Melayu Sistem Ejaan 
   3. Bahasa Melayu Komunikasi Bertulis
   • Bahasa Inggeris
   1. Bahasa Inggeris Teras
   2. Reading and Writing (RW)
   3. Oral and Aural (OA)
   • Matematik
   1. Matematik Asas
   2. Matematik Akademik 3
   • Pendidikan Jasmani
   1. Pendidikan Sukan dan Rekreasi
   2. Permainan (Bola tampar, Badminton, Bola Baling, Bola Keranjang, Bola Sepak, Hoki)
   • Kemahiran Kecerdasan Emosi
   • Pengantar Pendidikan