Thursday, August 29, 2013

Contoh Penulisan Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah

Contoh Penulisan Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah

Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah
Hari Pertama
Isnin , 19 Ogos 2013

Bil.

Aktiviti yang Dirancang

Perlaksanaan

Catatan
1.     

Menyiapkan laporan sebelum menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah
ü  

2.     

Mencatat kehadiran ke SKPK Alma
ü  
Menggunakan punch-card
3.     
Melawat seluruh kawasan SKPK Alma
ü  

4.     
Mengambil gambar kawasan sekitar sekolah
ü  
Kemudahan sekolah yang bersistematik dan memenuhi kehendak murid.
5.     
Menemu bual dengan guru pra-sekolah, Puan ... mengenai program pra-sekolah dan intervensi awal bagi kanak-kanak pendidikan khas masalah penglihatan dan pelbagai masalah (multiple disorder)
ü  

6.     
Mendapatkan maklumat umum sekolah daripada Pegawai Pentadbir sekolah
ü  

Hari Kedua
Selasa, 20 Ogos 2013

Bil.

Aktiviti yang Dirancang

Perlaksanaan

Catatan
1.     
Mengenal pasti pelajar masalah penglihatan yang bermasalah bahasa untuk kajian kes.
ü  

2.     
Berjumpa dengan Penolong Kanan HEM, Puan Wan Roha Wan Ibrahim untuk mendapatkan profil murid.
ü  

3.     
Menyiapkan soalan temubual dengan guru murid mengenai masalah bahasa murid dan intervensi.
ü  

4.     
Menyiapkan laporan PBS bagi hari kedua.
ü  

5.     
Mengambil video murid kajian kes dan murid Rintis Multiple Disabilities (MD) yang mengalami blindism.
ü  

6.     
Melawat bilik Rintis Md dan melihat kaedah Pengajaran dan Pembelajaran untuk kanak-kanak buta yang autisme.
ü  
Hari Ketiga
Rabu , 21 Ogos 2013

Bil.

Aktiviti yang Dirancang

Perlaksanaan

Catatan
1.     
Melawat pra-sekolah untuk mengambil data mengenai murid kajian kes dan menemu bual guru murid tersebut.
ü  

2.     
Mengambil gambar suasana pembelajaran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran murid kajian kes.
ü  

3.     
Mengenal pasti bahan bantu mengajar bagi kanak-kanak pra-sekolah.
ü  
BBM huruf dan nombor Braille
4.     
Merakam latihan orientasi dan mobiliti murid Tahun 6 sekitar kawasan sekolah
-tanah rata (simen)
-kawasan jalan tar
-kawasan lorong kelas
-kawasan padang
-tangga
ü  
Bersama guru
5.     
Memerhati dan merakam murid Tahun 6 yang berlari di lorong skating dan bermain pingpong untuk orang buta.
ü  
Bersama guruHari Keempat
Khamis , 22 Ogos 2013

Bil.

Aktiviti yang Dirancang

Perlaksanaan

Catatan
1.     
Mengenal pasti tentang persekitaran sekolah, kekuatan dan kelemahan sekolah.
ü  

2.     
Mendapatkan maklumat latar belakang sekolah tentang landskap dan kawasan sekeliling sekolah daripada tukang pembersih sekolah, Pn. Arbiah.
ü  

3.     
Melihat dan merakam kokurikulum yang dilangsungkan di dewan sekolah.
ü  

4.     
Menyiapkan tugasan PBS yang diberikan
ü  

5.     
Mendapatkan rakaman murid-murid bersenam di dewan. Aktiviti yang dilakukan : menggolekkan bola ke hadapan.
ü  
Bersama guru
Hari Kelima
Jumaat, 23 Ogos 2013

Bil.

Aktiviti yang Dirancang

Perlaksanaan

Catatan
1.     
Mengambil peluang bersama guru Rintis MD untuk bertanya mengenai kaedah mengajar kanak-kanak bermasalah pembelajaran.
ü  

2.     
Mencungkil bakat kanak-kanak , Yoong Qi Jie yang suka bercakap, dan mampu melihat warna (rabun) serta mengenal pasti anggota muka.
ü  

3.     
Merakam suasana murid ketika waktu rehat di kantin dan bersama Pegawai Pembantu Murid untuk bersama-sama murid di kantin.
ü  

4.     
Membantu Ai-Ai membuat latihan persediaan sebelum mengenal huruf dan nombor.


No comments:

Post a Comment