Friday, August 23, 2013

Contoh Ulasan Artikel untuk Jurnal

In the Name of Allah, The Most Merciful and Most Gracious.


Ulasan Artikel

Penyebab Masalah Penglihatan di Kalangan Kanak-kanak Prasekolah di Daerah Sitiawan, Perak, Malaysia

Berdasarkan jurnal yang dikarang oleh Duratul Ain Hussin, Dr.Rokiah, dan Victor Feizal Knight, terdapat beberapa perkara yang boleh diulas. Perkara tersebut ialah isi penting artikel, kekuatan dan kelemahan artikel dan cadangan untuk penambah baikan artikel.

Jurnal ini merupakan satu penulisan berilmiah yang mengkaji mengenai Penyebab Masalah Penglihatan di Kalangan Kanak-kanak Prasekolah di Daerah Sitiawan, Malaysia. Para penulis jurnal ini bersetuju bahawa masalah penglihatan yang sering berlaku dalam kalangan kanak-kanak ialah ralat refraksi, ambliopia, strabismus dan pelbagai jenis penyakit okular. Hasil dapatan mereka mengesahkan bahawa pengesanan di peringkat awal penting untuk memastikan masalah mereka dapat diatasi pada usia yang awal. Hal ini dipersetujui Yeo Li Shuan (2013) yang mengulas dalam artikelnya di Kosmo mengenai jurnal ini. Beliau mengatakan bahawa kepekaan ibu bapa adalah amat penting bagi memastikan sebarang masalah boleh dikesan dan dirawat pada peringkat awal usia kerana kanak-kanak mungkin tidak dapat menyuarakan mengenai penglihatannya lantaran mereka masih kecil untuk mengenalpasti masalah mereka. Oleh yang demikian, jelaslah daripada tulisan jurnal ini dan ulasan Yeo Li Shuan bahawa, ibu bapa mestilah memerhatikan gerak-geri kanak-kanak dan peka pada aduan mereka untuk mengenalpasti jika mereka mempunyai masalah pengihatan.

Terdapat beberapa kekuatan dalam jurnal ini iaitu, penulis menggunakan beberapa kaedah ujian mata untuk menyaring masalah mata kanak-kanak. Ujian-ujian yang digunakan ialah ujian katup, ujian akuiti visual, ujian Hirschberg, pemeriksaan eksternal okular dan oftalmoskopi.

Namun, terdapat beberapa kelemahan yang dikenalpasti daripada jurnal ini. Penulis cenderung untuk melakukan pemeriksaan mata ini dengan melibatkan sebahagian besar iaitu 59.9% kanak-kanak ialah kanak-kanak Melayu. Sewajarnya, penulis perlu mengambil responden dengan jumlah bilangan kaum yang sama supaya bancian mengenai kanak-kanak bermasalah penglihatan dapat dibuat dengan lebih tepat. Selain itu, penulis melakukan pemeriksaan mata hanya di satu kawasan iaitu di kawasan Sitiawan. Pada pandangan saya, penulis sepatutnya mengambil responden dari kalangan kanak-kanak yang berbeza negeri supaya pembaca dapat mengetahui masalah penglihatan kanak-kanak dari tempat lain.

Selain itu, penulis jurnal ini juga tidak mengenalpasti sama ada kanak-kanak di kawasan tersebut mengalami masalah buta warna atau tidak kerana tiada sebarang ujian yang menunjukkan mereka mengkaji mengenai masalah buta warna. Menurut informasi yang dibekalkan oleh Colourblindness.com, sebanyak 5 peratus warga Asia yang terdiri daripada lelaki mengalami masalah  buta warna. Dengan ini, kajian jurnal ini seharusnya menjalankan ujian penglihatan warna supaya masalah buta warna dalam kalngan kanak-kanak dapat dikesan pada peringkat awal lagi.

Saya berpendapat bahawa, kanak-kanak perlu menjalani pemeriksaan mata seawal umur 4 tahun dan kerajaan Malaysia perlu mewajibkan pemeriksaan mata ini bukan sahaja di sekolah malah mewujudkan klinik bergerak di desa. Hal ini kerana, terdapat kanak-kanak yang masih tidak bersekolah di Malaysia dan kesihatan mereka tidak dipantau sepenuhnya di bawah seliaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan mewujudkan klinik bergerak di desa, kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan di pedalaman juga dapat menerima rawatan yanng sepatutnya.

Saiful Bahri Kamaruddin (2012) dalam artikel menyatakan bahawa Kanak-kanak harus menjalani pemeriksaan mata setiap tahun seawal usia empat tahun lagi kerana masalah penglihatan di kalangan anak-anak muda semakin meningkat di negara ini.
Menurut Saiful Bahri lagi, Dr.Rokiah dalam kajiannya berkata bahawa kurang penjagaan kesihatan, tabiat membaca yang tidak betul dan terlalu lama melihat di jarak dekat boleh merosakkan penglihatan kanak-kanak prasekolah. Saya amat bersetuju dengan pendapat ini. Hal ini kerana,kanak-kanak zaman sekarang sangat pantas terdedah kepada teknologi yang memerlukan penggunaan deria mata yang tinggi. Mereka menonton televisyen, bermain alat permainan perisian komputer, menggunakan gajet telefon bimbit, tablet dan banyak lagi sejak dari kecil. Pendedahan kepada gajet teknologi ini sedikit sebanyak mampu menjejaskan penglihatan mereka.


Penyelidikan oleh Chung (1996) yang dipetik daripada Saiful Bahri (2012), beliau menyatakan bahawa miopia di kalangan kanak-kanak Cina di Malaysia yang berusia antara 6-12 tahun adalah 33% dan ia meningkat kepada 50% di kalangan mereka yang berumur 13 hingga 18 tahun. Bagi kanak-kanak Melayu berusia antara 7-12 tahun 8% didapati miopia dan meningkat kepada 20% apabila menjangkau usia antara 13 hingga 18 tahun. Perkara ini membuktikan bahawa taburan kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan, berbeza mengikut kaum. Dengan ini, saya mencadangkan bahawa kajian mengenai masalah penglihatan bagi setiap kaum perlu dijalankan supaya pemerhatian yang lebih jelas dapat dilihat.


May Allah Bless.

No comments:

Post a Comment