Thursday, March 30, 2017

Contoh Teks Syarahan Tafsir

TEKS SYARAHAN TAFSIR WANITA IPGKIK
Salam.Bismillah...
Hamdalah...
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW.

Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Yang dihormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. barisan dif-dif kehormat dan seterusnya warga dewan yang dikasihi sekalian. Muslimin dan muslimat, saya ingin menyeru kepada kalian, marilah  sama-sama kita menghayati tajuk syarahan tafsir  saya yang berbunyi: “MENGURUS  HARTA MENURUT ISLAM ”.

Tajuk ini saya pilih berdasarkan Surah at-taubah ayat 34 yang berbunyi:

Maksud : Wahai orang-orang Yang beriman! Sesungguhnya banyak pendita (Yahudi dan Nasrani) memakan harta orang ramai , dengan cara yang salah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. dan (ingatlah) orang-orang Yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka Dengan azab seksa Yang tidak terperi sakitnya.

Sidang dewan yang di Rahmati Allah,
Secara ringkasnya, menurut   Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan Profesor HAMKA dalam kitab tafsirnya, mereka  telah menghuraikan pengertian tajuk ini dengan menyatakan bahawa mencari  dan memiliki harta kekayaan adalah sesuatu yang diizinkan oleh agama. Manusia perlu mengurus dan mentadbir harta kurniaan Allah ini dengan betul dan amanah agar tidak menerima azab yang pedih di akhirat nanti.

Hadirin dan hadirat sekalian:
Pertama, mengurus harta dalam Islam ialah  fitrah manusia. Allah SWT melengkapkan manusia dengan fitrah kejadian yang suka akan mencari harta . Manusia melakukan ikhtiar dan usaha bersungguh-sungguh bagi memperoleh harta kekayaan kurniaan Allah SWT.
Firman Allah di dalam surah al-Jumuah ayat 10:

Maksudnya: Maka apabila setelah selesai sembahyang, bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat”.

Ayat ini  jelas memberi galakan kepada kita supaya mencari harta seperti berniaga. Perkara ini sememangnya fitrah kejadian manusia asalkan kita sentiasa mengingati Allah iaitu dengan melaksanakan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang.

Hadirin dan hadirat warga dewan yang dirahmati Allah,
Isi yang kedua ialah mencari harta yang halal. Islam menggalakkkan kita supaya berusaha mencari harta kekayaan yang halal dan yang dibenarkan oleh syariat. Agama Islam melarang kita mencari harta kekayaan dengan jalan yang salah seperti para pendeta Yahudi dan Nasrani. Mereka terlibat dengan perbuatan menipu, mencuri, merompak, merasuah, salahguna kuasa dan sebagainya seperti dalam ayat yang saya bacakan pada awal syarahan tadi. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188:

Maksudnya: Dan janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim, hanya kerana hendak memakan harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).

Jelaslah bahawa, daripada firman Allah ini, mencari harta yang halal merupakan  perkara  penting dalam mengurus harta menurut Islam


Sidang hadirin sekalian,
Isi saya yang ketiga ialah mengurus harta merupakan satu  ujian dalam kehidupan .Mentadbir harta dengan betul dan menepati kehendak syariat merupakan tangunggawab yang besar. Oleh yang demikian, kita hendaklah sentiasa sedar bahawa walaupun harta kekayaan merupakan suatu anugerah dan nikmat namun harta juga adalah sebahagian daripada ujian Allah SWT. Saya  ingin mengingatkan bahawa dunia ini ialah tempat yang penuh dengan ujian, manakala akhirat ialah tempat pembalasan. Untuk lebih memahami keadaan ini marilah sama-sama kita merenung  firman Allah SWT di dalam surah al Baqarah ayat 155.          
            

Maksud : Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu Dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. dan berilah khabar gembira kepada orang-orang Yang sabar.

Berdasarkan keterangan ayat ini, Allah SWT telah menceritakan kepada kita bagaimana ujian boleh berlaku dalam bentuk kesempitan hidup dan kekurangan harta benda. Hanya orang-orang yang sabar sahaja akan memperolehi kejayaan. Justeru, muslimin muslimat, kita hendaklah menyedari bahawa harta yang kita miliki itu merupakan satu ujian dan kita mestilah menguruskannya mengikut kehendak syariah Islamiah.

Hadirin yang dikasihi sekalian,
Isi keempat bagi syarahan saya ialah membersihkan harta yang haram. Harta haram yang saya maksudkan di sini ialah harta yang dimiliki dengan cara yang tidak diiktiraf oleh syariah. Perkara yang melibatkan harta haram termasuk wang yang diperoleh secara riba, hasil curian, judi, pecah amanah, dan banyak lagi. Nabi bersabda , Qola Rasulullahi salallahu alaihi wassalam, “Innallaha yuhibbu jamal”, “Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik” Riwayat Muslim

Dengan ini, perkara terbaik untuk menangani harta haram ialah dengan membersihkan harta tersebut. Syeikh Atiyyah Saqar berkata, : Wajib untuk melupuskan harta haram ketika bertaubat. Membersihkan harta haram boleh dilakukan dengan memulangkan harta itu kepada tuannya. Sebaliknya, jika tidak diketahui, hendaklah diserahkan kepada faqir miskin bagi memisahkan diri daripada harta haram tersebut dan bukannya bagi meraih pahala.

Muslimin muslimat sekalian,
Isi yang kelima ialah perkara yang jarang-jarang kita dengar namun, sebenarnya amat penting dan berkait rapat dengan kehidupan kita. Perkara kelima ialah harta intelek negara perlu diuruskan dengan baik. Hadirin sekalian: Menurut Sheikh Ali Al-Khafif, Harta intelek negara ialah harta yang dihasilkan oleh cetusan kreativiti manusia yang terdiri daripada paten, cap dagangan, reka bentuk perindustrian dan hakcipta.

Ketahuilah  bahawa harta intelek adalah amat penting pada sesebuah negara terutamanya kepada negara kita yang sedang membangun kerana harta intelek boleh dijadikan sebagai sumber ekonomi baharu. Justeru, saya ingin menegaskan bahawa harta intelek perlulah dilindungi. Di samping itu, harta intelek juga perlu diberi hak yang eksklusif kepada pemiliknya untuk mengguna, membuat serta menjual hasil harta inteleknya.Menurut  Kajian Cetak Rompak Perisian Global BSA 2012, 78 peratus pengguna komputer di Malaysia menggunakan perisian cetak rompak. Wajarkah tindakan mereka? Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud: La yahillu limuslim ai ya’quza aso akhohu biqoirin thoiyyibin min nafsih. Maksudnya, tidak halal bagi satu orang muslim utk mengambil tongkat saudaranya tanpa kebenarannya Riwayat Imam Al-Baihaqi.

Hadirin sekalian ,kesimpulannya, marilah sama-sama kita menilai kembali harta yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Pastikan sumber harta kita datang daripada punca pendapatan yang halal dan mendatangkan manfaat kepada kehidupan kita .Firman Allah SWT di dalam surah al-Takathur ayat 1-4:

Maksudnya: Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (hartabenda, anak-pinak, pangkat dan pengaruh.  Sehingga kamu masuk kubur atau Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak  Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibat yang buruk pada hari kiamat).

Tuntasnya, saudara saudari saya menyeru marilah kita sama-sama menguruskan segala harta kekayaan yang ada dengan sebaik-baiknya mengikut jalan yang diredhai Allah SWT. Mudah-mudahan dengan harta ini, kita akan beroleh kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Sekian, wabillah hitaufik wal hidayah wasalamualaikum.....Wednesday, March 29, 2017

English Lesson Plan : Unit 4 Be Safe (Interrogative Pronouns)

English Lesson Plan : Unit 4 Be Safe

INTERROGATIVE PRONOUNS

Class : 4 H
Subject : English
Day : Friday
Date : 1st April 2015
Duration : 60 minutes
Time : 7.45-8.45 a.m
Unit/Topic : Unit 4 : Be Safe
Theme/Context : World of Knowledge

Focused Skills : Grammar
Integrated Skills : Reading, Writing, Listening, and Speaking

Content Standard : 5.1 By the end of the 6 year primary schooling, pupils will be able to use different word classes correctly and appropriately.

Learning Standard : 5.1.2 Able to use pronouns correctly and appropriately (b) Interrogative

Language focus : By the end of the lesson, pupils should be able to ;
1) Use appropriate interrogative pronouns while asking questions
2) Play the washing game and write 5 sentences by using interrogative pronouns
3) Recognise the usage of interrogative pronouns in sentences

Educational Emphases : Critical and creative thinking skills - Understanding


Set Induction (5 mins)

Content
Simon Says Game

Teaching/Learning Activity
1) Teacher plays 'Simon Says' game with students
2) Teacher says :
-Simon says touch your scarf
-Simon says touch your socks
-Simon says touch your skirt
-Simon says touch your cloth
3) Students need to touch their clothes when teacher says the specific clothes.

Rationale
To let students differentiate the name of garments and clothes particularly, and introduce the topic of the day.

Presentation (15 mins)

Content
Manual on how to use a washing machine
1) Plug in the socket
2) Switch on
3) Press the 'On' button
4) Press the menu. (Litre of water, and types of wash e.g : fuzzy, blanket etc)
5) Put clothes in the washing machine
6) Pour some detergent and softener in the washing machine
7) Close the lid and press on the 'start' button

Teaching/Learning Activity
1) Teacher shows a washing machine made out of a box, to students. Teacher asks students the function of a washing machine.
2) Students are given some clothes with their name on it. Teacher tells the students some types of clothes such as ; t-shirts, pants, scarves and undergarments
3) Teacher explains steps of using a washing machine.
4) After demonstrating on how to wash the clothes, teacher asks the students ;
a - What cloth is this?
b -Which is your cloth, ... ? (specific student)
c -Whose cloth is this?
5) Students will answer ;
a - This is a shirt/pants/scarf
b - The shirt/ the scarf/the skirt
c - The scarf is Aliyah's / The scarf is mine

Rationale
To engage students with the usage on interrogative pronouns in dialogues/conversation
To let blind students experience on how to operate a washing machine

Practise (20 mins)

Content
Focused interrogative pronouns
-What
-Which
-Whose

Teaching/Learning Activity
1) Teacher explains to students the functions of interrogative pronouns. An interrogative pronoun is a word that takes the place of a noun and that asks a question.
2) Students are given a worksheet. Students need to differentiate and recognise interrogative pronouns and underline it.
3) Students also need to know that at the end of an interrogative pronouns, there's a question mark.
(Note : Braille question mark is a lower H, dot 2,3,6)

Rationale
Explanation of interrogative pronouns

Production (15 mins)

Content
Art : Cut and paste picture of clothes

Teaching/Learning Activity
1) Students need to cut the picture of the clothes and paste it on a paper given
2) Teacher asks the students questions using interrogative pronouns.
-What is that? That is a shirt.
-Which one is yours? The blue shirt is mine.
-Whose socks is this? The socks belongs to Aliyah/ The socks is mine/ The socks is Aliyah's/ The socks is hers.

Rationale
Practice interrogative pronouns with teacher and friends
Communicate with friends using he correct interrogative pronouns

Closure (5 mins)

Content
Instill value : Be careful

Teaching/Learning Activity
1) Teacher tells students that they need to be careful while handling electronic devices and they need to ask help from the adults while using it.

Rationale
Students will remember to be careful with their surrounding.


Tuesday, March 28, 2017

Kajian Tindakan Pendidikan Khas

In the Name of Allah,The Most Merciful and Most Compassionate

Disclaimer : This is a Mang-lish post. =D The sole purpose of me writing this is that, I hope I can recall what I was doing back then while completing my thesis.

I began writing my thesis last year in my final year. It took me a year to complete the whole thesis. That's because we did the thesis proposal in the first half of final year, and complete the whole thesis report in the second half of it. It was tough, yes, but I regretted it tho..I could have done better (everyone else also feel this way kannn mm). So while writing this thesis, i discovered that I loved it, it feels like this is my kinda of thing..kinda my stuff haa..So i did give my best shot in providing good materials to the thesis. Here's what I did while completing the journey of my thesis :

1. I did it wherever I stayed, whenever I'm free, in whatever condition.

I am a lazy person haha. I'm not very disciplined while doing my work, but hey..that doesn't make me a 'cincai' person tho. In contrast to my laziness, I am very practical and 'cerewet' also. Cincai but cerewet doesn't make a good pair tau. Haha. Therefore, to satisfy both of my bad traits, I need to work smart. Haa. I literally work wherever I stayed, whenever I could and in whatever situation.  I became very practical so that I can work on my thesis. I did my thesis 80% on my bed. Rare kan >.< Hehe, I loved my bed so much and I can't work too long sitting on the chair, hence I opted to do my work on my bed with cozy comforters around. 

I can get easily distracted tho, so, while writing an idea, I'd go for musics with languages that I barely understand, e.g korean songs. It will be a huge mess if i played malay or english song. There was one time i was doing my assignment while listening to a Malay song, i ended up typing some of lyrics! Adeh.. i was lucky because i read that lyrics part tho haha. With comforters and song, and some snacks, I'm good to go. I can write for hours. I can even skip my sleep if I can stay like that. 

There was a time when i need to complete my presentation powerpoint for my thesis presentation (viva). I was on my way back from Penang via ETS train. The journey took like 4 hours, I boarded the train at 11.30 pm, meaning i arrived in Kl Central at 3.30 am the next day. It's 3 in the morning, I didn't dare to take any risk to reach my campus that early. Hence, I did my work there. I was like 'merempat' here and there for the sake of a plug haha. It was sad T.T (Pffft, I was alone). It was hard to carry your stuff around with no one to keep an eye on your bags and laptop if you had to go to the loo. So, I ended up staying up the whole night (er..morning?) and did my thesis on the floor of the KL Central. It was cold and..I could only get some drinks from the vending machine. Was too tired to walk to the 7Eleven downstairs. The point is that, I did it. I did my thesis in that horrible situation hm hm. I remembered, I stretched my legs in front of bookstores near Platform 2, and ended up sleeping while hugging my bags in a weird position. It's like i lipat my body >.< Too tired and sleepy but couldn't go anywhere maa..

2. Breaks

I have to admit that i have a short-span attention disorder. It's not severe but I can't focus on something for too long. The longest time I can write without any interruptions maybe 30 minutes. So, to satisfy this bad habit, I would give myself a loooooooot of breaks :p I would take a short break in between of my writing period. Sometimes I went to cook maggi mee (I love maggi), or take a 10 mins nap or watch some drama hehe. Those breaks take like 5-10 mins each. With those breaks, i feel more energetic, and I can write better ideas with various of well built sentences. That's the power of break! When i stay this way, I can write up to 4 to 5 hours straight. In 5 hours, i took like 50 mins of breaks, Haha, but hey, it's better than write for 3 hours straight but feeling extremely exhausted right?

3. I read too much.

You see there, 'too much'. I did not exaggerate. Thesis does require you to read a lot. To get fresher ideas, you have to read lots of articles, journals and everything in the world regarding your research. Even though i did a research on a mere blind student, I did read a lot on teaching methods, medical issues about the blinds and so on. I would go for journals most of the time. Articles are for light reading only. Besides, I prefer journal in pdf form so that i can save it in my laptop easier. I must say that i opted for English journals more than any other language. The Western did just so many researches in special education. Their special education are way more advanced than Asian countries so that's why I choose to read their journals. I do stumble upon Indonesian article, Malaysian article, everything is useful, but the main ideas I got, really depends on the researchers from the West. This is one of the reason why I would like to be a researcher in the future. It seems to me that, we have lots of 'pakar' but not in special education. (Posting pun salah tempat kan. Hahaha). I would love to do researches and contribute to my country. Write it both in Malay and English language. (Or maybe Korean lingo! I'm learning Korean language right now, super interesting!). Anyway, I'd day, I prefer journals over books because some books don't have latest information regarding things I've been looking for.

4. Doing with great details

I don't like to do messy work (hence the pemalas habit). Therefore, my work usually is clean and clear, meaning i'd would do it in one go - I don't like to edit too many times. I make sure that my grammars are good, and the ideas are put into good paragraphs. Say, there are 9 topics, I'd take some weeks to draft my ideas in my planner and write them right away. AND, I will only do my work when the good mood arrive. Haa. Without that mood, I would not touch any of my work. Blank ideas won't help anything anyway. When that mood come, everything will become so smooth and I can finish my work within time. So, serulah mood itu.

5. Stick to your stand

I have decided on the topic of my research months before i started it. The lecturers does help in giving us the ideas on picking up our research title and purposes of it. I don't waver when I see others' work. I'll just give my best shot to my work and keep improvising the ideas. If you keep changing the objectives of your research, things will get complicated and eventually ruin everything. No, no. I hate messy work so I'll stick to my stand, and do it till the very end.

6. Separate each subtopics into different documents

I did this to make sure i can read each subtopics thoroughly. If i work on mixing everything before doing the editing, i might skip some lines and forget to edit them. That's messy work. Ugh. So, i did made a small folder for each subtopics, and when I've finished writing all of them, I combined them all in one document. AND, i did make a save my work everywhere, like emails, pen drive, in computer and internal hard disk (well in case anything ever happen to your lappy, at least you can take hard disk out where the documents are safely kept in).

***

So, I hope it helps! I am not a writer, nor a good one. Hee, but I did try my best for my very first thesis. Got 'cukup makan' for an A. Pheww. Need to work harder next time.

Currently working on publishing my thesis on my Guru Pelatih Blog. If i were free enough, I'd upload it on google documents! ^_^ Wait for it!

(If you stumbled upon this post, and you happen to be studying special education, or simply just wanna read my thesis, do email me at syafawanibintijamil@gmail.com okay!)

Updated : Use this link to view my thesis. Good luck! Hope it helps :)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN LITERASI KOD BRAILLE BAHASA INGGERIS GRED 2 LETTERS AS SIMPLE UPPER WORDSIGNS MURID BUTA MENGGUNAKAN KIT i-SPELL